Member Directory

Profile

wayaja_137166's picture

Yan-Jiang Wang, M.D., PhD.

Daping Hospital

Contact Information

Yan-Jiang Wang, M.D., PhD.
Chongqing, China

Professional Information

Professor
Daping Hospital

Education