Member Directory

Profile

minoru.kobayashi_267486's picture

Minoru Kobayashi

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.

Contact Information

Minoru Kobayashi
Japan

Professional Information

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.